Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...

BUSINESS

Power & Energy
ในปัจจุบัน ผู้คนยังคงใช้พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างถ่านหินหรือน้ำมันเป็นหลักไม่ว่าจะในระดับอุตสาหกรรมหรือระดับประเทศ โดยอาจไม่รู้ตัวถึงทรัพยากรณ์ที่แสนล้ำค่าที่ตนมีอยู่ในรูปแบบของกากเสีย, ขยะ เศษเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนได้ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าและเชื่อเพลิงจาก Biogas และ Biomass จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรหรือปศุสัตว์ หรืออุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาและเครื่องดื่ม หรือแม้แต่การติดตั้ง Solar Farm หรือ Solar Rooftop บนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งาน
1. Power Generator
  • อกแบบระบบ 
  • จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
  • ติดตั้งและเดินสาย 
  • ระบบ DCS control และ monitoring 
  • ดำเนินเรื่องสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
2. Biogas
  • ออกแบบและติดตั้ง 
   • ระบบท่อส่งสารตั้งต้น ทั้งของเหลวและแก๊ส 
   • ระบบเก็บแก๊ส 
   • ระบบส่งแก๊สเข้าผลิตไฟฟ้า หรือลำเลียงเชื้อเพลิง 
   • ระบบ Control และ Scada ของระบบ 
   • ระบบระบายและกำจัดแก๊สส่วนเกิน 
   • ระบบท่อและไฟฟ้าระบบระบายของเสียส่วนเกิน 
  • จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
3. Solar Farm & Solar Rooftop
  • ออกแบบและติดตั้ง 
   • อุปกรณ์และระบบการผลิตไฟฟ้า 
   • รูปแบบการวางแผง Solar Cell 
   • ระบบ Energy Converter Monitoring 
   • ระบบท่อและไฟฟ้าระบบระบายของเสียส่วนเกิน 
  • จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ 
  • ระบบ Monitoring และ Report 
Automation & Data
ในโลกยุคปัจจุบัน ระบบอัตโนมัติและข้อมูลของสายการผลิต นั้นมีบทบาทสำคัญในทุกอุตสาหกรรม ทั้งลดต้นทุน ลดเวลา ลดความผิดพลาด และยังสามารถเก็บข้อมูลสำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์ได้ในภายหลัง
เอ็นโลส ให้บริการวิศวกรรมระบบอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อลูกค้าในทุกๆอุตสาหกรรม ให้ตรงความต้องการของลูกค้าและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด เรามีเป้าหมายที่จะแก้ปัญหาของลูกค้าถึงแม้ว่าจะเป็นปัญหาที่ต้องคิดพลิกแพลง นอกกรอบ หรือศึกษาใช้ซอฟแวร์ใหม่ก็ตาม
โดยบริการด้านระบบอัติโนมัติของ เอ็นโลส นั้นครอบคลุมตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ไปจนถึงซอฟแวร์
1. Process Control
  • ออกแบบเครือข่ายโดยรวมของระบบอัตโนมัติ 
  • ออกแบบ I/O Data Mapping 
  • ออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ PLC และ DCS 
   • SIEMENS Simatic 7 
   • ABB 
   • LS 
   • Mitsubishi 
   • Etc. 
  • ออกแบบและเขียนระบบ Control และ Monitoring ผ่าน SCADA และ HMI 
   • WinCC 
   • Citect Vijeo 
   • CoDeSys 
   • Compact HMI 
   • Etc. 
2. Hardware (Device, Sensor)
  • ออกแบบและประกอบตู้ระบบควบคุม 
   • Bus bar mount starter panel 
   • Field I/O Panel 
   • HMI Panel 
   • Central PLC I/O Panel 
  • ออกแบบและติดตั้งและเดินสายสัญญาณอุปกรณ์วัดคุม, อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ 
  • การเดินสายเน็ตเวิร์ค 
   • Profibus 
   • Profinet 
   • Fiber Optics 
   • Modbus 
   • Ethernet 
Electrical & Mechanical Infrastructure
ตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรมเฟื่องฟูจนมาถึงยุคอินเตอร์เน็ตและข้อมูล ก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าไฟฟ้านั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นอย่างมากต่อชีวิตผู้คนและอุตสาหกรรม
บริษัทเอ็นโลสนั้นมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกลมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ได้ทำโปรเจคต่างๆกว่า 300 โปรเจค สำเร็จเป็นที่พอใจแก่ลูกค้ากว่า 100 รายในหลากหลายอุตสาหกรรม บริษัทเอ็นโลสนั้นให้ความสำคัญมากในด้านประสิทธิภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานหรือการใช้งาน ซึ่งต้องลดต้นทุนและเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้สูงสุด
1. Electrical Infrastructure
 • ออกแบบระบบไฟฟ้าแรงสูง, กลาง และต่ำ 
 • ออกแบบการเดินสายไฟ 
 • ออกแบบ/ประกอบตู้ และระบบ switchgear 
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้า 
  • เดินสายไฟ 
   • Cable Distribution System 
   • Cable Tray 
   • Bus bar Distribution 
   • Conduit Installation 
  • ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
  • ติดตั้งระบบหม้อแปลง 
  • ติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
2. Mechanical Infrastructure
 • ออกแบบและติดตั้งระบบการเดินท่อ 
  • ท่อแก๊ส 
  • ท่อลม 
  • ท่อน้ำ 
  • ท่อไอน้ำ 
  • ท่อน้ำมัน 
  • เครื่องมือตรวจวัด